Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
AV4home Systemy multimedialne
Koszyk
Produkty 0 szt.
Suma:  0,00 zł
Zaloguj
E-mail:
Hasło:
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła

Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do

Kategorie

Producenci

Informacje

Rzetelna Firma


Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.

Regulamin
Regulamin Sklepu obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

 
 1. Definicje pojęć wykorzystywanych w Regulaminie
 
Sklep – sklep internetowy AV4Home Systemy multimedialne dostępny pod adresem www.av4home.pl
Punkt odbioru Sklepu/Siedziba Sklepu – stacjonarny punkt odbioru zlokalizowany pod adresem, pod którym Sklep został zarejestrowany: Al. Legionów 38, 08-400 Garwolin.
Sprzedawca – firma Impotronic, Miętne, ul. Spacerowa 83, 08-400 Garwolin, NIP PL8261991382, REGON 141432434, będąca właścicielem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”). Zgodnie z powyższymi zapisami i warunkami konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera Umowę sprzedaży niemającą bezpośredniego związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zm. ) Za przedsiębiorcę uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zgodnie z powyższymi zapisami i warunkami Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, która zawiera Umowę sprzedaży związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
Użytkownik – podmiot, który korzysta ze Sklepu.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości  
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Rejestracji na stronie internetowej Sklepu i składająca Zamówienie lub nieposiadająca indywidualnego konta w Sklepie i kontaktująca się drogą telefoniczną lub elektroniczną ze Sprzedawcą w celu złożenia Zamówienia na Produkt/Towary.
Strony – Klient i Sprzedawca zawierający Umowę.
Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami dostępny stale w zakładce Regulamin.
Towar/Produkt – przedmiot dostępny w asortymencie Sklepu.
Rejestracja – czynność polegająca na założeniu indywidualnego konta w Sklepie, podczas której wymagane jest podanie danych Klienta oraz wpisanie hasła, i umożliwiająca złożenie Zamówienia oraz podgląd statusu złożonego Zamówienia.
Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zawarcia Umowy sprzedaży, zgodna z Regulaminem, realizowana przez wypełnienie formularza Zamówienia lub drogą telefoniczną bądź elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej).
Łączny Koszt Zamówienia – kwota, która została naliczona i wskazana w formularzu Zamówienia i potwierdzona jako przyjęta do zapłaty przez Klienta w momencie składania Zamówienia, obejmująca cenę brutto Produktu/Produktów zgodnie z ich wybraną ilością oraz obejmująca koszt dostawy.
Umowa – umowa sprzedaży Towaru/Towarów zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem, przenoszącą własność rzeczy ze sprzedającego na kupującego.
Rachunek Bankowy – numer konta bankowego:  
 
 1. Postanowienia ogólne
 
 
 1. Sklep, działający pod adresem internetowym www.av4home.pl , prowadzony jest przez firmę Impotronic, Miętne, ul. Spacerowa 83, 08-400 Garwolin, NIP PL8261991382, REGON 141432434.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego AV4Home Systemy multimedialne jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet sprzętu i akcesoriów wchodzących w skład systemów audiowizualnych, osprzętu TV-SAT, ekranów projekcyjnych i oświetlenia led. Sprzedaż jest realizowana  za pośrednictwem sieci Internet – za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za sprawą kontaktu telefonicznego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w myśl art. 8. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Regulamin obejmuje warunki i postanowienia obowiązujące od 25 grudnia 2014 r. i uwzględnia przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. wyżej wymienionej ustawy oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji Umowy pomiędzy Stronami i obejmuje takie zagadnienia jak:
 • wymogi techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu, zasady składania oraz realizowania Zamówień,
 • obowiązki Sprzedającego wobec Klienta i Klienta wobec Sprzedającego,
 • formy opłacania należności za realizację Zamówienia,
 • formy dostawy oraz sposób odbioru zamówionych Produktów,
 • zasady wnoszenia zmiany w Zamówienie, rezygnacji z Zamówienia, odstąpienia od Umowy i reklamacji.
 1. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się jedynie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i postępować zgodnie z przyjętymi w nim zasadami i postanowieniami. Zapoznanie się z Regulaminem jest zalecane zwłaszcza przed przystąpieniem do składania Zamówienia, ponieważ akceptacja treści Regulaminu stanowi warunek konieczny do wniesienia Zamówienia.
 3.  Regulamin Sklepu jest nieodpłatnie i stale dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się  dostarczyć  Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient na wyraźne żądanie Klienta.
 5. Sprzedawca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 6.  Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędny jest: komputer lub inne  urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron internetowych, zaakceptowanie Polityki Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu oraz włączenie opcji obsługi plików typu „cookies”.
 7. Do złożenia Zamówienia oprócz powyższych wymagań konieczne jest posiadanie aktualnego konta poczty elektronicznej i aktualnego numeru telefonu.
 
 1. Rejestracja
 
 
 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, podobnie jak przeglądanie zawartości Sklepu i umieszczanie Produktów w wirtualnym koszyku.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu i dodawanie Produktów do koszyka nie wiąże się z koniecznością Rejestracji. Rejestracja jest jednak wymagana w przypadku składania Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.
 3. Dokonanie Rejestracji w Sklepie następuje w wyniku wypełnienia formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Do zarejestrowania indywidualnego konta niezbędne jest podanie prawidłowych danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym, wpisanie ustalonego przez Użytkownika hasła służącego do późniejszego logowania na koncie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Założenie konta w Sklepie i zalogowanie na konto przez Użytkownika nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Konto w Sklepie może posiadać również Użytkownik, który nie składa Zamówienia.
 5. Po Rejestracji w Sklepie logowanie na konto odbywa się przy wykorzystaniu e-maila i hasła podanego podczas Rejestracji.
 
 
 1. Produkty
 
 
 1. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie mają charakter przykładowy oraz służą prezentacji Produktów.
 3. Produkty są objęte okresem dwuletniej gwarancji, jeśli  w opisie lub dołączonej karcie gwarancyjnej Produktu nie został określony inny okres gwarancji, nie krótszy niż podany powyżej.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów z asortymentu Sklepu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie Sklepu, wprowadzania do asortymentu Sklepu nowych Produktów, do udzielania rabatów oraz ustanawiania i odwoływania promocji na wybrane Produkty. Sprzedawca może również zmienić ceny Towarów, koszty dostawy, modyfikować opisy Produktów w sposób nienaruszający praw Klientów. Poczynione zmiany nie będą mieć wpływu na wniesione przed ich wprowadzeniem Zamówienia.
 6. W przypadku sprzedaży Produktów objętych akcją promocyjną, których ilość jest ograniczona, Sprzedawca przystąpi do ich realizacji z uwzględnieniem kolejności wpływu Zamówień.
 
 
 1. Ceny
 
 
 1. Ceny Produktów z asortymentu Sklepu są podane w polskiej walucie i w kwocie brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
 2. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu podana w chwili składania Zamówienia jest ceną wiążącą dla obu Stron.
 
 
 
 1. Składanie Zamówienia
 
 
 1. Zamówienia na produkty można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizowania Zamówień w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Zamówienie realizowane jest na terenie Polski.
 3. Klient może zamawiać Produkt o statusie „dostępny” lub „na zamówienie”. Status „niedostępny” wskazuje, że dany Produkt nie może zostać zamówiony.
 4. Użytkownikom, którzy posiadają konto w Sklepie, zaleca się zalogowanie na konto przed przystąpieniem do składania Zamówienia.
 5. Rozpoczęcie procedury składania Zamówienia nie jest równoznaczne z wysłaniem Zamówienia do Sklepu. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji dopiero po wypełnieniu wszystkich wymaganych punktów w formularzu Zamówienia.
 6. Kompletowanie Zamówienia możliwe jest poprzez umieszczenie wybranych Produktów oraz określanie ich ilości w koszyku. Koszyk pozwala na zarządzanie Zamówieniem i wskazuje jego szacunkowy koszt. Klient może dodawać lub usuwać Produkty z koszyka.
 7. Po umieszczeniu w koszyku wybranych Produktów, zaznaczeniu sposobu dostawy i uznaniu szacunkowego kosztu dla Zamówienia Klient może przejść do wypełniania formularza Zamówienia. Klient, który nie posiada konta w Sklepie, w celu przejścia do wypełnienia formularza Zamówienia musi dokonać Rejestracji.
 8. Wypełnianie formularza Zamówienia wiąże się z postępowaniem zgodnym z wyświetlanymi komunikatami i poleceniami oraz uzupełnianiem i zaznaczaniem pól wymienionych jako obowiązkowe. Proces ten wiąże się m.in. ze wskazaniem: dokumentu sprzedaży, adresu dostawy, sposobu wysyłki oraz sposobu zapłaty. Klient ma również możliwość dodania komentarza do Zamówienia.
 9. W trakcie wypełniania formularza Zamówienia Klient zostanie poproszony o sprawdzenie informacji wprowadzonych do formularza oraz o oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. Klient nie musi decydować się na zaznaczenie powyższego oświadczenia, ale brak oświadczenia ze strony Klienta nie pozwala na sfinalizowanie Zamówienia i na przesłanie go do Sklepu w celu realizacji.
 10. Klikniecie na polecenie „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z wysłaniem Zamówienia do Sklepu  w celu realizacji i wyrażeniem przez Klienta woli zakupu wybranych Produktów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Po zalogowaniu na konto w Sklepie Klient może śledzić status złożonego Zamówienia. Wskazanie aktualnego stanu określane jest przez informacje: zamówienie otrzymane, zamówienie przyjęte, zamówienie realizowane, zamówienie wysłane. Wiadomości z komunikatami o aktualnym statusie Zamówienia będą kierowane przez Sprzedawcę również na adres e-mailowy Klienta.
 12. Sklep umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Wybór takiej formy wnoszenia Zamówienia wiąże się z koniecznością przekazania przez Klienta informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Zamówienia. Po otrzymaniu odpowiednich danych dla Zamówienia i powiadomieniu Klienta o przyjęciu Zamówienia Sprzedawca przystępuje do jego realizacji.
 13. Istnieje możliwość telefonicznego złożenia Zamówienia. W tym celu Klient powinien kontaktować się z obsługą Sklepu pod numerem: 25 6831441.
 
 
 1. Modyfikowanie, anulowanie i realizacja Zamówienia
 
 
 1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji kierując wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę Umowa zostaje uznana za zawartą.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie potwierdzi Zamówienia z powodu braku dostępności albo wyczerpania Produktów w magazynie lub w wyniku obawy o naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Klienta, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu wersyfikacji danych i warunków Zamówienia, jeśli uzna, ze są one niewystarczające do realizacji Zamówienia.
 5. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub zrezygnować z Zamówienia do chwili jego zrealizowania przez Sprzedawcę, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 6. Dokonywanie zmian w Zamówieniu jest możliwe jedynie przed sfinalizowaniem i wysłaniem Zamówienia. Na wyraźną prośbę Klienta Sprzedawca może zmienić warunki Zamówienia także w przypadku, gdy podjął on finalizację realizacji Zamówienia, ale uznał, że możliwe jest uwzględnienie zmian wskazanych przez Klienta. W celu dokonania zmian w złożonym Zamówieniu zalecany jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedawcą pod numerem telefonu lub adresem mailowym wskazanym na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 7. Zmodyfikowanie Zamówienia przez Klienta skutkuje wygaśnięciem Umowy określanej przez warunki Zamówienia obowiązujące do czasu jego zmiany i zawarciem Umowy na nowych warunkach, podanych przez Klienta, przy zastrzeżeniu, że zostały one zaakceptowane przez Sprzedawcę.
 8. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa jedynie przed finalizacją realizacji Zamówienia i przed jego wysłaniem i zostanie przyjęta tylko wtedy, gdy Klient wyśle na adres e-mail: biuro@av4home.pl wiadomość z tytułem „Anulowanie Zamówienia” oraz informacją o numerze Zamówienia i swoim imieniu i nazwisku w treści wiadomości.
 9. W przypadku, gdy Towar zamówiony przez Klienta będzie niedostępny, Sprzedawca informuje o tym Klienta drogą mailową. Klientowi przysługuje w takiej sytuacji możliwość rezygnacji z Zamówienia lub zlecenia Sprzedawcy przesłania niepełnego Zamówienia.
 10. W przypadku całkowitej rezygnacji z Zamówienia Klientowi musi zostać zwrócona pełna kwota wpłacona przez niego na poczet Zamówienia, jeśli została ona przez niego dokonana przed rezygnacją z Zamówienia.
 
 
 1. Płatność za Zamówienie
 
 
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie:
  - płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze),
  - płatność przelewem.
 1. Płatność przy odbiorze może być dokonywana jedynie gotówką.
 2. Przedpłata powinna zostać dokonana na podany Rachunek Bankowy.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem Sprzedawca wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie uregulowania wpłaty.
 
 
 1. Realizacja z Zamówienia
 
 
 1. Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje po przyjęciu Zamówienia.
 2. Przy wyborze płatności przelewem termin oczekiwania na zaksięgowanie na Rachunku bankowym kwoty należnej za Łączny Koszt Zamówienia wynosi 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Uiszczenie niepełnej kwoty skutkuje wstrzymaniem realizacji Zamówienia do czasu wpłacenia przez Klienta kwoty brakującej do pokrycia Łącznego Kosztu Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient wybrał przelew jako sposób zapłaty, a nie uiścił wpłaty za Łączny Koszt Zamówienia w terminie wskazanym w powyższym punkcie Regulaminu, Sprzedawca ma prawo anulować złożone Zamówienie. Klient zostanie poinformowany o fakcie anulowania Zamówienia za sprawą wiadomości wysłanej na jego pocztę mailową.
 5. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od chwili przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia.
 
 
 1. Dostawa i odbiór przesyłki
 
 
 1. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 3. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Polski pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską GLS.
 4. Dostawa pod adres zamieszkania osoby trzeciej jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach i realizowana tylko po przedstawieniu jej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji Zamówienia i na dostarczenie Zamówienia pod jej adres.
 5. Do każdego Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu, zgodnie ze wskazaniem Klienta: paragon lub fakturę VAT.
 6. Odbiór osobisty jest możliwy w Punkcie odbioru Sklepu po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z informacją o Zamówieniu oczekującym na odbiór. Klient powinien odebrać Zamówienie w ciągu 4 (czterech) dni roboczych. Na wyraźną prośbę Klienta zgłoszoną drogą telefoniczną lub  elektroniczną na adres mailowy Sklepu termin ten może zostać wydłużony.
 7. Klient poświadcza odbiór przesyłki własnoręcznym podpisem.
 
 
 1. Polityka prywatności
 
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w myśl art. 7. pkt 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz stanowi podstawę do złożenia Zamówienia i nawiązania Umowy.
 3. Każdy Klient, który dokonuje rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi złożonego Zamówienia.
 4. Dane osobowe podawane przez Użytkowników lub Klientów będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji Zamówienia i Umowy.
 5. Administrator jest zobowiązany do ochrony przekazywanych mu danych osobowych przed ich utratą, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione i nieobjęte Umową.
 6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Klienta jedynie w uzasadnionych przypadkach na wniosek podmiotów upoważnionych do tego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane (imię, nazwisko, adres dostawy, numer identyfikacyjny Zamówienia) mogą być udostępnione pracownikowi firmy kurierskiej, która realizuje dostawę Zamówienia. Firma kurierska w ramach współpracy ze Sklepem w zakresie dostawy przesyłek do Klientów może wykorzystywać dane osobowe Klientów jedynie do realizacji procesu dostarczenia przesyłki. Przypadki łamania tego postanowienia należy zgłaszać Sprzedawcy.
 8. Adres e-mail podany przez Klienta może zostać wykorzystany w celu dostarczenia przez Sprzedawcę oferty handlowej drogą elektroniczną tylko po wyrażeniu na to zgody Klienta podczas Rejestracji.
 9. Klient ma dostęp do swoich danych, prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikiem lub Klientem, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszona została poufałość hasła lub osoby trzecie dopuściły się w chwili Rejestracji w Sklepie wykorzystania jego danych osobowych.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które zostały poczynione w wyniku niedochowania przez Klienta wymogów ostrożności i zachowania poufałości hasła.
 12. Użytkownik lub Klient powinien zgłosić Sprzedawcy każdy przypadek naruszenia poufności hasła lub jego podejrzenia. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, że Klient nieprawnie posługuje się danymi osób trzecich bez ich wyraźnej zgody albo podał dane niezgodne ze stanem faktycznym, Sprzedawca może zablokować dostęp do konta.
 
 
 1. Odstąpienie od Umowy i zwrot zamówionych Produktów
 
 
 1.  Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub odbioru przesyłki do rąk własnych Klienta lub osoby trzeciej upoważnionej do odbioru przesyłki.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy i poinformowania o tym Sprzedawcy Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Konsument powinien w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia zamówionych Produktów złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną za pomocą wiadomości mailowej z odstąpieniem dodanym w formie załącznika na adres biuro@av4home.pl albo w formie pisemnego dokumentu odesłanego pocztą tradycyjną na adres Siedziby Sklepu.
 4. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce Odstąpienie od Umowy/Zwroty, jednak użycie wyżej wymienionego formularza nie jest wymogiem koniecznym.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie potwierdzi ten fakt Konsumentowi za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 6.  Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (wiążąca jest data nadania przesyłki).
 7.  Odsyłane Produkty nie muszą posiadać oryginalnych opakowań.
 8.  Do przesyłki powinien zostać dołączony dowód zakupu, lecz nie jest wymagane dołączenie jego oryginalnej wersji. Klient może dołączyć kserokopię lub inny dokument jednoznacznie i wyraźnie potwierdzający, że Towar został zakupiony w Sklepie.
 9.  Przesyłki z odsyłanym Towarem należy kierować na adres: Sklep AV4Home, Al. Legionów 38, 08-400 Garwolin.
 10.  Klientowi zaleca się umieszczenie na przesyłce z odsyłanym Towarem dopisku „Zwrot”.
 11.  Sprzedawca potwierdza Konsumentowi otrzymanie zwrotu Towaru.
 12.  Sprzedawca powinien niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot powinien zostać dokonany w taki sam sposób, w jaki została wniesiona opłata za Łączny Koszt Zamówienia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 13.  Sprzedawca musi zwrócić Klientowi płatności za Zamówienie, a więc opłatę za Produkty i koszty dostarczenia, z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikły z wyboru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktów z oferowanych przez Sprzedawcę. Konsument, który wybrał sposób dostarczenia zamówionego Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.
 14.  Do momentu otrzymania Towaru Sprzedawca może odroczyć termin zwrotu płatności.
 15.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 16.  Sprzedawca nie musi przyjmować odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Konsument zamówił i zakupił Produkt wykonany na indywidualne Zamówienie.
 17.  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 
 
 1. Reklamacja
 
 
 1.  Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2.  Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego Towaru.
 3.  W zakresie wnoszonych przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji zastosowanie mają art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4.  Sprzedawca zaleca Klientowi sprawdzenie w chwili odbioru przesyłki, czy otrzymał Towary zgodne ze złożonym Zamówieniem oraz czy nie uległy one uszkodzeniu podczas transportu, a w przypadku stwierdzenia, że wydany Towar został uszkodzony, spisanie w obecności kuriera protokołu szkody i poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy. Sporządzenie protokołu nie jest wymogiem koniecznym do złożenia reklamacji przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, ale pomaga w ustaleniu odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Protokół szkody jest podstawą reklamacji Produktów uszkodzonych podczas dostawy, jeśli wnosi ją Klient, który jest Przedsiębiorcą.
 5.  Klient będący Przedsiębiorcą w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki w chwili jej odbioru powinien spisać protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6.  Sprzedawca udostępnia przykładowy wzór dokumentu reklamacji. Konsument nie musi korzystać z niego podczas wnoszenia reklamacji.
 7.  Konsument ma możliwość skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacja o nich znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Reklamacja.
 8. W stosunku do Klienta będącego jednocześnie Przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości ceny Towarów oraz kosztów dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące kwestii wnoszenia reklamacji przez Klienta dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Reklamacja.
 
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 1.  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia lub ograniczania praw Klienta.
 2.  Sklep wykorzystuje pliki „cookies",  które umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu.
 3.  Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które uniemożliwi przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 4.  Założenie konta  w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze  Stron. W momencie złożenia Zamówienia Klient zawiera również umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym Regulaminie. Umowa ta, zawarta na czas określony, obowiązuje do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od Umowy zgodnie z zasadami powziętymi w niniejszym Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. W przypadku niezgodności treści niniejszego Regulaminu z przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 7.  Strony przyjmują, że dołożą starań, aby wszelkie zaistniałe spory rozstrzygać w sposób polubowny, a jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie będzie możliwe, spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.
 8.  Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działań i operacji, które mogą zakłócić lub uniemożliwić funkcjonowanie Sklepu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9.  Powiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości lub zakłóceniach w funkcjonowaniu Sklepu należy kierować na adres e-mail Sklepu.
 10.  Użytkownikom i Klientom przysługują następujące formy kontaktu ze Sprzedawcą:  telefoniczny, pod numerem 25 6831441,605597578, 504494496, elektroniczny w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail biuro@av4home.pl oraz pisemny na adres Siedziby Sklepu: Al. Legionów 28, 08-400 Garwolin. Dane do kontaktu dostępne są stale w zakładce Kontakt.
Regulamin Sklepu obowiązujący do 24 grudnia 2014 r.
 
IMPOTRONIC
Miętne, ul. Spacerowa 83
08-400 Garwolin
NIP PL8261991382
REGON 141432434
 
numer konta:
 
 
Powrót

Kontakt
FAX
+48 25 683 14 41
Tel
+48 25 683 14 41
Tel
+48 572-110-283
Tel
+48 605 59 75 78
Godziny działania sklepu
24H

Koszyk
... jest pusty

Nowości

Bestsellery

Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:

FACEBOOK
 
 

REKLAMA


impotronic.pl - montaż anten, anteny i tunery DVB-T oraz satelitarne, kable koncentryczne i HDMI, wzmacniacze antenowe, multiswitche.
Cyfrowa telewizja naziemna